Utforma effektiva reklamaffischer

Tre grundläggande tips för att utforma en bra reklamaffisch kommer ges här. Affischer är ett effektivt sätt att kommunicera ett budskap, oftast för att marknadsföra eller erbjuda produkter och tjänster. Speciellt när affischer placeras på platser med hög aktivitet och synlighet. En affisch är särskilt lämplig för att annonsera lokalinvånare om evenemang och händelser av…

Reklam som stärker varumärket

Digital marknadsföring har öppnat många möjligheter för företag, men det är viktigt att inte glömma bort de traditionella kanalerna för reklam. Den verkliga världen finns varken i mobilerna, datorerna eller någon annanstans i cybervärlden. Därför är det viktigt att inkludera traditionell reklam som stämplar, profilprodukter och trycksaker i marknadsföringsbudgeten. Här kan du läsa mer om…

Tänk på språket i din marknadsföring

Att kunna tala och skriva ordentligt är en viktig faktor för att lyckas med sin marknadsföring. Genom det talade eller skrivna ordet ska vi förmedla ett korrekt budskap, vilket är extra betydelsefullt när man ska nå ut till kunder av olika slag. Oavsett om du ska marknadsföra dig själv genom en jobbansökan eller om du…