Tänk på språket i din marknadsföring

Att kunna tala och skriva ordentligt är en viktig faktor för att lyckas med sin marknadsföring. Genom det talade eller skrivna ordet ska vi förmedla ett korrekt budskap, vilket är extra betydelsefullt när man ska nå ut till kunder av olika slag. Oavsett om du ska marknadsföra dig själv genom en jobbansökan eller om du…